4 Star Hotels in Italy - What You Need to Know?

What you need to know about 4 star hotels in Italy.

Monaco - 4 Star Hotels in Venezia - Veneto 

  Address:   San Marco 1332
       30124 
       Venezia
       Venezia / Veneto
       Italy
  Phone:    +39 041 5200211
  Site:    http://www.hotelmonaco.it/en/